ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები

ტიბაანი

ადგილწარმოშობის დასახელება: ტიბაანი
რეგისტრაციის № 796
რეგისტრაციის თარიღი: 10/12/2007

იხილეთ სრულად

ქინძმარაული

ადგილწარმოშობის დასახელება: ქინძმარაული

რეგისტრაციის № 787
რეგისტრაციის თარიღი: 30/03/2006


 

იხილეთ სრულად

ყვარელი

ადგილწარმოშობის დასახელება: ყვარელი
რეგისტრაციის № 798
რეგისტრაციის თარიღი: 10/12/2007

 

იხილეთ სრულად

წინანდალი

ადგილწარმოშობის დასახელება: წინანდალი

რეგისტრაციის № 3

რეგისტრაციის თარიღი:  2005 30 08

 


იხილეთ სრულად

ხვანჭკარა

ადგილწარმოშობის დასახელება: ხვანჭკარა
რეგისტრაციის № 1
რეგისტრაცის თარიღი 07/14/2005. 

იხილეთ ბმული ფაილი

იხილეთ სრულად

კოტეხი

ადგილწარმოშობის დასახელება: კოტეხი
რეგისტრაციის № 799
რეგისტრაციის თარიღი  12/10/2007

 

იხილეთ სრულად

ხაშმის საფერავი

ადგილწარმოშობის დასახელება: ხაშმის საფერავი
რეგისტრაციის № 975
რეგისტრაცის თარიღი  06/04/2018

 

იხილეთ სრულად

ბოლნისი

ადგილწარმოშობის დასახელება: ბოლნისი

რეგისტრაციის № 976

რეგისტრაციის თარიღი: 04/03/2019

 

იხილეთ სრულად

სალხინოს ოჯალეში

ადგიწარმოშობის დასახელება: სალხინოს ოჯალეში

რეგისტრაციის № 977

რეგისტრაციის თარიღი: 30/03/2020

 

 

            

 

იხილეთ სრულად

ახმეტა (ახმეტის მწვანე)

ადგილწარმოშობის დასახელება: ახმეტა (ახმეტის მწვანე)
რეგისტრაციის № 979
რეგისტრაციის თარიღი: 11/05/2020

 

 

იხილეთ სრულად

წარაფი

ადგილწარმოშობის დასახელება: წარაფი 
რეგისტრაციის: № 978
რეგისტრაციის თარიღი: 11/05/2020

 

     

იხილეთ სრულად

ახოები

ადგილწარმოშობის დასახელება: ახოები
რეგისტრაციის: № 980
რეგისტრაციის თარიღი: 29/05/2020

 

      

იხილეთ სრულად

ქართული ღვინო