ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

ახმეტა (ახმეტის მწვანე)

ადგილწარმოშობის დასახელება: ახმეტა (ახმეტის მწვანე)
რეგისტრაციის № 979
რეგისტრაციის თარიღი: 11/05/2020

 

 

ქართული ღვინო