ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი
ნინო კუბლაშვილი
(032) 237 66 89
Nino.kublashvili@mepa.gov.ge

ქართული ღვინო