ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

წინანდალი

ადგილწარმოშობის დასახელება: წინანდალი

რეგისტრაციის № 3

რეგისტრაციის თარიღი:  2005 30 08

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის დასახელების რეგისტრაცია: ღვინოგანმცხადებლის სახელი და მისამართი:  სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო, მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159, თბილისი, საქართველო (GE) ელ. ფოსტა: info.georgianwine@georgianwine.gov.ge1.
ადგილწარმოშობის დასახელება: წინანდალი 

2. პროდუქტის აღწერა2.1. პროდუქტის კატეგორიაღვინო „წინანდალი“ შეიძლება იყოს მხოლოდ:§  თეთრი მშრალი;§  წითელი მშრალი.2.2. პროდუქტის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლებიღვინო „წინანდალი“ თეთრი მშრალი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:§  ფერი - ღია ჩალისფერი;§  არომატი და გემო - უზადო, გემოზე ნაზი, რბილი, ხალისიანი, ჰარმონიული, დახვეწილი, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური არომატით, მინდვრის ყვავილების, ხილის და ციტრუსის ტონებით;§  დავარგებისას ღვინოს უვითარდება მკვეთრად გამოხატული ბუკეტი ხილის ტონებით.ღვინო „წინანდალი“  წითელი მშრალი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:§  ფერი - მუქი წითელი;§   არომატი და გემო - უზადო, გემოზე სავსე, ექსტრაქტული, ხავერდოვანი, ჰარმონიული, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური არომატით;§   დავარგებისას ღვინის მკვეთრად გამოხატული ბუკეტი ხილის ტონებით.2.3. პროდუქტის ფიზიკური და ქიმიური მახასიათებლებიღვინო „წინანდალი“ თეთრი მშრალი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:§  ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა - არანაკლებ 11 %;§  საერთო მოცულობითი სპირტშემცველობა - არაუმეტეს 15%;§  შაქრიანობა - არაუმეტეს 4 გ/ლ;§  ტიტრული მჟავიანობა ღვინომჟავაზე გადაანგარიშებით - არანაკლებ 5,0 გ/ლ;§  აქროლადი მჟავიანობა ძმარმჟავაზე გადაანგარიშებით - არაუმეტეს 1 გ/ლ;§  გოგირდის დიოქსიდის საერთო მასური კონცენტრაცია - არაუმეტეს 200 მგ/ლ;უშაქრო ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია - არანაკლებ  16 გ/ლ.ღვინო „წინანდალი“ წითელი მშრალი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:§  ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა - არანაკლებ 11 %;§  საერთო მოცულობითი სპირტშემცველობა - არაუმეტეს 15%;§  შაქრიანობა - არაუმეტეს 4 გ/ლ;§  ტიტრული მჟავიანობა ღვინომჟავაზე გადაანგარიშებით - არანაკლებ 5 გ/ლ;§  აქროლადი მჟავიანობა ძმარმჟავაზე გადაანგარიშებით - არაუმეტეს 1,2 გ/ლ;§  გოგირდის დიოქსიდის საერთო მასური კონცენტრაცია - არაუმეტეს 150 მგ/ლ;§  უშაქრო ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 22 გ/ლ-ზე ნაკლები.

3. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონებიწინანდლის მიკროზონა  მდებარეობს თელავის მუნიციპალიტეტში, მდ. ალაზნის მარჯ­ვე­ნა სანაპიროზე ჩრდილო განედის 41° 54' და აღმოსავლეთ გრძედის 45° 35' კოორ­დი­ნატებზე.წინანდლის მიკროზონა მოიცავს ერთი მხრივ ცივ-გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმო­სავლე­თი დაქანების ტყიანი კალთების გაგრძელებას და მეორე მხრივ მთისწინებსა და ალაზნის დაბლობს. მას ჩრდილო-დასავლეთიდან ესაზღვრება ჩუმათხევი, ხოლო სამხრეთ-აღმოსა­ვ­ლე­თიდან - აკურისხევი.წინანდლის მიკროზონა შედიან სოფლები: აკურა, ვანთა, ბუშეტი, ქვემო ხოდაშენი, წინანდალი, კისისხევი, კონდოლი, ნასამხრალი, შალაურა, კურდღელაური, ვარდისუ­ბანი,  რუისპირი, ყარაჯალა, გულგულა და იყალთო.ღვინო „წინანდალის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი მოწეული უნდა იყოს მხოლოდ წინანდლის მიკროზონაში გაშენებული ვენახებიდან.ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება ხდება წინანდლის მიკროზონის ტერი­ტორიაზე. ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება, ასევე, დასაშვებია წინანდლის მიკროზონის გარეთ, მხოლოდ კახეთის მევენახეობის ზონის ფარგლებში.

4. ვაზის ჯიშებიღვინო „წინანდალი“ თეთრი შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ვაზის შემდეგი ჯიშის ყურძნიდან:§  რქაწითელი(თ) - არანაკლებ 85%;§  მწვანე კახური(თ) - არაუმეტეს 15 %.ღვინო „წინანდალი“ თეთრის წარმოებისას დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება.ღვინო „წინანდალი“ წითელი შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ საფერავის ჯიშის ყურძნიდან. დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება.

5. მევენახეობის პრაქტიკა§  წინანდლის მიკროზონაში ღვინო „წინანდლისთვის“ განკუთვნილი სამეწარმეო ვენა­ხები გაშენებული უნდა იყოს  350–700 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან;§  ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან 3 მეტრამდე;§  ვაზთაშორის მანძილი რიგში – 0,8–1,5 მეტრი;§  შტამბის სიმაღლე – 60–90 სმ;§  სხვლის ფორმა – ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი.

6. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება§  ღვინო „წინანდალი“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისაგან. ყურძნის შაქრიანობა კრეფის დროს უნდა იყოს არანაკლებ 19 %;§  ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით, უჟანგი ფოლადისაგან დამზადებული ან სპეციალური საღებავით შეღებილი ძარებით;§  დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან ტომრე­ბის გამოყენება.

7. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალიყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს:რქაწითელისათვის – 10 ტონას;საფერავისათვის – 10 ტონას;მწვანე კახურისათვის – 8 ტონას.ღვინის გამოსავალი არ უნდა აღემატებოდეს 650 ლიტრს ერთი ტონა ყურძნიდან.

8. მეღვინეობის პრაქტიკაღვინო „წინანდალი“ თეთრი მზადდება ტკბილის სრული დადუღების გზით.წინანდალი თეთრი მზადდება მხოლოდ თვითნადენი ტკბილისაგან. აუცილებელია დუღი­ლა­მდე ტკბილის დაწდომა. ალკოჰოლური დუღილი უნდა წარიმართოს არაუ­მე­ტეს 20°C ტემპერატურაზე. დუღილის დასრულების შემდეგ ღვინოს უტარდება სულფი­ტაცია.ღვინო „წინანდალი“ წითელი მზადდება დურდოს სრული დადუღების გზით.ყურძენი უნდა დაიწუროს და გასცილდეს კლერტი. ალკოჰოლური დუღილი მიმდინა­რეობს არაუმეტეს 30°C ტემპერატურაზე. ალკოჰოლური დუღილის დასრულების შემდეგ ხორცი­ელდება ვაშლ-რძემჟავური დუღილი, რომლის დასასრულს ღვინოს უტარდება სულფი­ტაცია.ღვინო „წინანდალი“ შეიძლება დავარგდეს ან ჩამოისხას დავარგების გარეშე. დავარგ­ებული წინანდლის შემთხვევაში სავალდებულოა ღვინის დავარგება ხის კასრებში არანაკლებ 6 თვის განმავლობაში.ღვინო „წინანდალის“ სამომხმარებლო ბაზარზე გატანა სარეალიზაციოდ დასაშვებია მხოლოდ ბოთლებში დაფასოებული სახით.

9. ღვინის განსაკუთრებული ხარისხის, თვისებების ან/და რეპუტაციის კავშირი გეოგრაფიულ ადგილთან9.1. ბუნებრივი ფაქტორებიკლიმატიზომიერად ნოტიოა, ცხელი ზაფხულითა და ზომიერად ცივი ზამთრით. მზის ნათების წლიური ხანგრძლივობა 2300 საათს აღემატება. მიკროზონაში მზის პირდაპირი რადიაციის წლიური ჯამი პერპენდიკულარულ ზედაპირზე 130 კკალ/სმ2, ხოლო სხივებისადმი ჰორი­ზონტალურ ზედაპირზე 76 კკალ/სმ2 უდრის. თბილ პერიოდში ეს მაჩვენებლები შესაბა­მისად 92 და 60 კკალ/სმ2 ფარგლებში მერყეობს. გაბნეული რადიაცია წლიურად 54 კკალ/სმ2, ხოლო სავეგეტაციო პერიოდში 40 კკალ/სმ2 აღწევს. ჯამური რადიაციის წლიური მნიშვნე­ლობა 130 კკალ/სმ2-ია, ხოლო თბილ პერიოდში 100 კკალ/სმ2 უდრის.მიკროზონაში ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა საკმაოდ მაღალია და 12,4°С უდრის. ყველაზე თბილ თვეებში – ივლისში და აგვისტოში საშუალო ტემპერატურა 23,2°С, ყველაზე ცივი თვის – იანვრის ტემპერატურა კი +0,9°С-ია. წლიური აბსოლუ­ტური მინიმუმებიდან საშუალო – 10°С, აბსოლუტური მაქსიმუმებიდან საშუალო კი 35°С უდრის.ექსტრემალური ტემპერატურები –23°С – +38°С-ის ფარგლებშია. მხარის უმეტეს ნაწილ­ში ჰაერის ტემპერატურის 10°С-ზე ზევით მდგრადი გადასვლა აპრილის I დეკადაში აღი­ნიშნება, 10°С-ზე ქვევით ტემპერატურა ნოემბრის პირველ რიცხვებში ეცემა.სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა უდრის 208 დღეს. აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი (ct>10°C) 550 მ სიმაღლეზე 3800° აღწევს.წინანდლის მიკროზონაში მოწმენდილ დღეთა წლიური რიცხვი (ღრუბლიანობა 0-2 ბალი) საერთო და ქვედა იარუსის ღრუბლიანობის შესაბამისად 52-82-ს შეადგენს. სავეგეტაციო პერიოდში მოწმენდილი დღეები აღნიშნული ღრუბლიანობის თანმი­მდევ­რუ­ლად 36 და 55 უდრის. წლის განმავლობაში მოღრუბლული დღეები (8-10 ბალი) საერ­თო და ქვედა იარუსის ღრუბლიანობის შესაბამისად 122 და 95-ს უდრის, ხოლო სავე­გეტაციო პერიოდში აღნიშნულ ღრუბლიანობათა დღეები შესაბამისად 61 და 45-ს შეად­გენს.მიკროზონაში ატმოსფერული ნალექების წლიური ჯამი 845 მმ, სავეგეტაციო პერიოდში 644 მმ უდრის. წლიური ნალექებიდან მაქსიმუმი (157 მმ) მაისში, მინიმუმი (28 მმ) კი იანვარში აღინიშნება.ვაზის კვირტის გაშლა აპრილის შუა რიცხვებიდან იწყება, ხოლო სიმწიფეში აგვისტოს შუა რიცხვებიდან შედის.წინანდლის მიკროზონაში (300-750 მ სიმაღლის ფარგლებში) აქტიური სითბოს ჯამი 4100-3500° შორის იცვლება.წინანდლის  მიკროზონაში სეტყვიანი დღეები ხშირია (წელიწადში საშუალოდ 2,3-ს). წლის განმავლობაში ყველაზე ხშირად სეტყვა მოდის მაისში და ივნისში (0,7 და 0,8). განსაკუთრებულად სეტყვიან წლებში კი შესაძლოა მოვიდეს 9-ჯერ.ჰაერის შეფარდებითი სინოტივის წლიური მნიშვნელობა საშუალოდ 70% უდრის. ჰაერის ტენით გაჟღენთილობა ყველაზე ნაკლებია აგვისტოში (60%), ყველაზე მეტი კი ნოემბერში (77%).მიკროზონაში ძირითადად გაბატონებულია დასავლეთის (35%) და აღმოსავლეთის (23%) რუმბის ქარები. ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე 1,7 მ/წმ უდრის. ძლიერ ქარიან დღეთა რიცხვი მიკროზონაში დიდი არ არის (10).ნიადაგი2005 წლის ივნის-ივლისის თვეში საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვი­ნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ნიადაგმცოდნე სპეციალისტებმა, მიკროზონის ნიადაგური საფარის შესწავლის მიზნით, საკვლევ ტერიტორიაზე ჩაატარეს ნიადაგების კვლევის საველე და კამერალური სამუშაოები. ნიადაგების ანალიზური სამუშაოები ჩატარ­და ამავე ინსტიტუტის აგროქიმიის ლაბორატორიაში.გამოკვლევების შედეგად შესწავლილ ტერიტორიაზე გამოიყო შემდეგი ძირითადი ნიადაგური ტიპები:1)      ტყის ყავისფერი, დიდი სისქის, საშუალოდ და ძლიერ ხირხატიანი, მძიმე თიხნარი;2)      ყავისფერი, დიდი სისქის, ალაგ სუსტად ხირხატიანი, თიხნარი და თიხიანი;3)      ყავისფერი, საშუალო სისქის, სუსტად ხირხატიანი, მძიმე თიხნარი;4)      მდელოს ყავისფერი, დიდი სისქის, მძიმე თიხნარი და თიხიანი;5)      მდელოს ყავისფერი, დიდი სისქის, სუსტად და საშუალოდ ხირხატიანი, თიხნარი;6)      დელუვიურ-პროლუვიური, დიდი სისქის, მსუბუქი და მძიმე თიხნარი;7)      ალუვიურ-პროლუვიური, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი, თიხნარი;8)      ალუვიური, დიდი სისქის, მძიმე თიხნარი;9)      ალუვიური, დიდი სისქის, ძლიერ ხირხატიანი, თიხნარი.პირველი სახესხვაობის ნიადაგი ხასიათდება სოფ. ვანთის, სოფ. აკურის (ნაკ. „ნასახ­ლარები“), სოფ. კისისხევის (ნაკ. „არხის ზემოთ“) მაგალითზე.მეორე სახესხვაობის ნიადაგი ხასიათდება სოფ. ბუშეტის (ნაკ. „რკინიგზის ქვემოთ თეთრ ხიდთან“), სოფ. შალაურის (ნაკ. „ტრასის ქვემოთ“), სოფ. ვაჩნაძიანის (ნაკ. „ხრამიწები“) მაგალითზე.მესამე სახესხვაობის ნიადაგი ხასიათდება სოფ. შალაურის (ნაკ. „დიდი ვერხვის ადგილები“) მაგალითზე.მეოთხე სახესხვაობის ნიადაგი ხასიათდება სოფ. წინანდლის (ნაკ. „თელიანი!), სოფ. ქვემო ხოდაშენის (ნაკ. „ნაფარეხლები“), სოფ. კურდღელაურის (ნაკ. „ბეღანაფშები“) მაგალითზე.მეხუთე სახესხვაობის ნიადაგი ხასიათდება სოფ. ქვემო ხოდაშენის (ნაკ. „დიდი ვენახები“) მაგალითზე.მეექვსე და მეშვიდე სახესხვაობის ნიადაგები წარმოდგენილია ზემოთ ჩამოთვლილი სოფლებიდან ალაზნის ვაკისკენ გარდამავალ ზოლში.მერვე და მეცხრე სახესხვაობის ნიადაგები უშუალოდ ალაზნის ტერასის მიჯნაზე მდებარეობენ.მიკროზონის ზედა ნაწილში წარმოდგენილი ყავისფერი ნიადაგები (თავისი სახესხვაობით) საშუალო და ღრმა პროფილით ხასიათდებიან. ქვედა ზოლში გავრცე­ლებული ალუვიური, ალუვიურ-პროლუვიური და დელუვიურ-პროლუვიური ნიადა­გე­ბი უფრო ღრმა პროფილით და სხვადასხვა ხირხატიანობით ხასიათდებიან.ნიადაგის პროფილის სისქე ზედა ნაწილში, სადაც ყავისფერი ნიადაგებია წარმოდგენილი, 70-100 სმ-ის ფარგლებშია, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 30-50 სმ-ის ფარგლებში. ზონის ქვედა ნაწილში, სადაც ალუვიური, ალუვიურ-პროლუვიური და დელუვიურ-პროლუვიური ნიადაგებია წარმოდგენილი, პროფილი უფრო ღრმაა და 100–150 სმ-ს აღემატება, აქტიური ჰუმუსიანი ფენა კი 40-50 სმ-ია.მექანიკური შედგენილობით ნიადაგები ძირითადად საშუალო და მძიმე თიხნარი შედგენი­ლობით ხასიათდებიან, მცირე მონაკვეთებზე კი მსუბუქი თიხიანებიცაა წარმოდგენილი.ჰუმუსი მცირე რაოდენობით 1,0–2,5%-ის ფარგლებშია, ჰიდროლიზური აზოტის, ხსნადი ფოსფორის და გაცვლითი კალიუმის შემცველობა დაბალია, კალციუმის კარბონატებს ნიადაგები მცირე და საშუალო რაოდენობით – 2,5–16,0%-ის ფარგლებში შეიცავს. ნიადაგის არეს რეაქცია (pH) საშუალო ტუტეა.მიკროზონაში წარმოდგენილი ნიადაგები ექსპოზიციით (ძირითადად, ჩრდილო-აღმოსავ­ლე­თი და აღმოსავლეთი), კალციუმის კარბონატების შემცველობით, ხირხატია­ნობით და კლიმატური ფაქტორების ერთობლიობით კარგ პირობებს ქმნიან მაღალი ხარისხის  ღვინოების მისაღებად. 9.2.  ადამიანური ფაქტორიისევე, როგორც საქართველოს სხვა კუთხეებში, კახეთ­შიც და თვითონ წინანდლის მიკროზონაშიც, მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის ისტო­რია ათასწლე­უ­ლების სიღრმე­ებიდან იღებს სათავეს. ამ ხნის განმავლობაში ის ვითარ­დე­ბოდა, იზრ­დე­ბოდა და იღებდა გამოცდილებას.XIX საუკუნის დასაწყისისთვის კახელი თავადების მამულებში მევენახეობასა და მეღვინეობას საკმაოდ სოლიდური ადგილი ეკავათ. ამ თავადთა შორის გამორჩეული ადგილი ეჭირა ალექსანდრე ჭავჭავაძეს, რომელმაც დარგის განვითარების მიზნით 1835 წელს ბანკიდან ერთი მილიონი მანეთი ისესხა, რაც მამულების გაუმჯობესებას მოხ­მარდა - სოფელ წინანდალში აშენდა დიდი ღვინის მარანი თავისი ლაბორატორიით, სადაც ღვინოს აწარმოებდნენ. ალექსანდრე ჭავჭავაძემ ააგო, აგრეთვე, ორთქლის არაყსახდელი ქარხნები.ეს იყო ღვინის წარმოების ფეოდალური წესიდან კაპიტალისტურზე გადასვლის პირველი მცდელობა, რომელმაც ძალზედ ეფექტურად იმოქმედა ღვინის ხარისხზე. თავად ალექსანდრე ჭავჭავაძის ღვინოებმა შორს გაითქვეს სახელი – ამ ღვინოებს კარგად იცნობდნენ მაშინდელ რუსეთის იმპერიაში და აფასებდნენ ევროპის ქვეყნებშიც.რუსეთის იმპერიის საუფლისწულო მამულების დეპარტამენტმა 1880-იანი წლებიდან ძალზედ გაააქტიურა ქართველი თავადებისგან მამულების შესყიდვა. მან სოფელ წინან­დალსა და მის შემოგარენში  თავადებისგან - ჭავჭავაძეები, ანდრონიკაშვილები, ზურაბაშვი­ლები, ბახუტოვები, როტინიანცები, აზნაუროვები, ჩიჟქავაძეები და სხვა შეისყიდა 2000-მდე ჰა მამულები და დაიწყო მათი გეგმაზომიერი გამასივების, რეფორმირებისა და რეკონსტრუირების პროცესი.1886-1887 წლებში წინანდალში ააგეს ორსართულიანი, 150000 ვედრო ღვინის ტევადობის სარდაფი-ქარხანა. ამავე წელს ააშენეს სასახლე და გახსნეს საკასრე სახელოსნო. დადგეს ახალი, თანამედროვე დანადგარები: ყურძნის საჭყლეტები, წნეხები, ღვინის ტუმბოები, ბუტები, ჩანები, კასრები და სხვადასხვა დანიშნულების ინვენტარი. ყველაფერ ამას დაემატა ისიც, რომ საუფლისწულო მამულები დაკომპლექტდა ევროპაში განსწავლული პროფესიონალებით - გოგოლ-იანოვსკი, სპეშნევი, მასონო, სტაროსელსკი, ჰაინე, მარკოვიჩი, ოვჩარენკო, თუშმალიშვილი, ჯორჯაძე, დიკენსონი და სხვები.1880-ანი წლებიდან აქ უკვე აწარმოებდნენ საკმაოდ მაღალი ხარისხის ღვინოებს – რქაწითელი წინანდალი №13, მწვანე წინანდალი №14 1/4, საფერავი წინანდალი №16, რომლებმაც 1892 წელს ჩიკაგოს საერთაშორისო გამოფენაზე უმაღლესი შეფასებები მიიღეს.1897 წელს წინანდალში გაიხსნა სამწლიანი სკოლა, სადაც ბავშვებს, სხვა საგნებთან ერთად, ასწავლიდნენ მევენახეობას, მეღვინეობას და მებაღეობასაც.დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ალექსანდრე ჭავჭავაძის მიერ წარმოებული ღვინო „წინანდალი“ რუსეთის იმპერიისა და ევროპის ქვეყნებში, იგი  დღემდე ითვლება ფლაგ­მა­ნად ქართული ღვინოების რიგში. უამრავ კონკურსსა და გამოფენაში აქვს მიღე­ბუ­ლი  მონაწი­ლეობა და 1990-ან წლებამდე მიღებული აქვს 10 ოქროს და 9 ვერცხლის მედალი.წინანდლის მიკროზონის გეოგრაფიული მდებარეობა, რეგიონისთვის დამახასიათებელი კლიმატი: ზომიერად თბილი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, ატმოსფერული ნალექების ზომიერი რაოდენობა, ნიადაგების მრავალფეროვნება, რქაწითელისა და საფერავის ჯი­შე­ბის ამ ზონისათვის დამახასიათებელი განსაკუთრებული მახასიათებლები და მევენა­ხე­ობა-მეღვინეობის ადგილობრივი, მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია განაპირობებს ღვინო „წინანდალის“ განუმეორებელ, მხოლოდ ამ ღვინისათვის დამახასიათებელ ორგანოლე­პ­ტი­კურ თვისებებს.      

10. პროდუქტის ეტიკეტირების და შეფუთვის განსაკუთრებული წესები

11. გარდამავალი დებულებები

12. აღრიცხვა და შეტყობინებაღვინო წინანადლის წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და შეტყო­ბინება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესა­ბამისად.

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილებიდაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „წინანდალის“ წარმოების პროცესის გაკონ­ტრო­ლების დროს მწარმოებელმა სსიპ ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა დაუდას­ტუროს შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა:

ძირითადი საკონტროლო პუნქტები - შეფასების მეთოდები
ვენახის ადგილმდებარეობა - საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე
ფართობი - ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი
ვაზის ჯიში - ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება ადგილზე
კულტივირების მეთოდები - აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაციის ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი. შემოწმება ადგილზე
მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება - რთველის ჟურნალი
ყურძნის საჰექტრო მოსავალი - რთველის ჟურნალი
ყურძნის მთლიანი მოსავალი - რთველის ჟურნალი
ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება - ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადამუშავების ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის აღ- რიცხვის ჟურნალი, ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები, შეტყობინებები, შემოწმება ადგილზე
ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის ადგილი და პირობები - ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობში პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები
ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე და ჩამოსხმის შემდეგ- ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები
ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები - სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები
მიკვლევადობა - ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული ჩანაწერები

 

14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანოწარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად გამო­ყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო საქარ­თველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.15. მიკროზონის რუკა

 


ქართული ღვინო