ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

კახეთი

ადგილწარმოშობის დასახელება: კახეთი (კახური)
რეგისტრაციის № 789
რეგისტრაციის თარიღი: 10/12/2007

 


ქართული ღვინო