ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

სვირი

 

ადგილწარმოშობის დასახელება: სვირი

რეგისტრაციის № 793

რეგისტრაციის თარიღი: 10/12/2007

 

ქართული ღვინო