ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

სიახლეები

filter form
საქართველოს მთავრობამ „ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმლისა და სპირტის წარმოების ზოგადი წესისა და ნებადართული პროცესების, მასალებისა და ნივთიერებების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ” დადგენილება მიიღო

ქართული ღვინო