ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

2022 წლის რთველი- სამთავრობო განკარგულება და ელექტრონული რეგისტრაციის პირობები

ქართული ღვინო