ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

რთველი-2014 - საქართველოს მთავრობის განკარგულება

ზოგადი

რთველი-2014 - საქართველოს მთავრობის განკარგულება
13.08.2014

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 აგვისტოს N1407 განკარგულება რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებების შესახებ 

ქართული ღვინო