ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

Walkaround Tasting- UK

Walkaround Tasting- UK

სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო, დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ქართული ღვინის გაყიდვების ხელშეწყობის, პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ამაღლების მიზნით, თანამშრომლობს ბრიტანულ მარკეტინგულ კომპანიასთან “Swirl Wine Group”.

მიმდინარე წლის  ივნისის თვეში, საქართველოს ესტუმრებიან ღვინის ბაიერები, სომელიები და გაყიდვების სფეროს წარმომადგენლები დიდი ბრიტანეთიდან. სტუმრები გაეცნობიან ქართული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიას და ადგილზე დააგემოვნებენ, როგორც კლასიკური წესით, ასევე, ტრადიციული მეთოდით დამზადებულ ქართულ ღვინოს.

ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ქართული ღვინის დეგუსტაცია (Walkaround tasting), რომელიც ჩატარდება 3 ივნისს.  

დეგუსტაციის ეფექტურად ჩატარებისა და სტუმრების მოთხოვნებიდან გამომდინარე მონაწილეთა რაოდენობა განისაზღვრა 15 კომპანიით

დეგუსტაციაზე რეგისტრაცია დაიწყება 30 მაისს, 11:00- დან  და დასრულდება 31 მაისს 17:00-ზე.

რეგისტრაციისას კომპანიამ უნდა შეავსოს შემდეგი ინფორმაცია:

- კომპანიის დასახელება;

- საიდენტიფიკაციო ნომერი;

- საკონტაქტო პირის მონაცემები (სახელი-გვარი; ელ.ფოსტა; ტელ.)

შენიშვნა : რეგისტრაციისას გთხოვთ მიუთითეთ მხოლოდ ერთი პირის მონაცემები, საბოლოო სიის დამტკიცებისა და სააგენტოსთან სამუშაო პროცედურებზე გადასვლის შემდგომ, შეგეძლებათ კომუნიკაციაში დაამატოთ სხვა პირებიც. 

მონაწილეთა სიაში ავტომატურად მოხვდება პირველი 15 დარეგისტრირებული კომპანია, ასევე, იმოქმედებს მომლოდინეთა სია დამატებით 10 კომპანიისთვის. მომლოდინეთა სიიდან კომპანიების დამატება მოხდება რიგითობის პრინციპით.

სარეგისტრაციო ღილაკი აღნიშნულ გვერდზე გააქტიურდება 2024 წლის 30 მაისს, ზუსტად 11:00-ზე.  რეგისტრაციის შემდეგ კომპანია მიიღებს სმს შეტყობინებას რეგისტრაციისას მითითებულ ნომერზე და შეტყობინებაში ეწერება მისი რიგითი ან რეზერვის ნომერი (შესაბამისად კომპანია წინასწარვე იქნება ინფორმირებული მოხვდა თუ არა ძირითად სიაში).

შენიშვნა: ერთი კომპანიის მიერ ორჯერ რეგისტრაცია ჩაითვლება დარღვევად და კომპანიის ორივე რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება.

ასევე, სიის შედგენისას უპირატესობა მიენიჭება იმ კომპანიებს ვისაც უკვე განთავსებული აქვს საკუთარი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია, სააგენტოსა და swirl wine group-ის მიერ შექმნილ შემდეგ პლატფორმაზე https://georgia.tradeguide.wine/ .

დეგუსტაციაზე რეგისტრაცია იწყება  30.მაი.2024 11:00 და სრულდება  31.მაი.2024 17:00. მონაწილეობა შეუძლია მაქსიმუმ 15 კომპანიას.

ქართული ღვინო