ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები

მაღრაანის ქისი

 რეგისტრაციის N981 რეგისტრაციის თარიღი: 31/05/2021ადგილწარმოშობის დასახელება: მაღრაანისი ქისი

იხილეთ სრულად

ზეგაანი

ზეგაანირეგისტრაციის N 982რეგისტრაციის თარიღი: 30/08/2022ადგილწარმოშობის დასახელება: ზეგაანი

იხილეთ სრულად

ოყურეშის უსახელოური

ოყურეშის უსახელოურისპეციფიკაციარეგისტრაციის № 983რეგისტრაციის თარიღი: 30/08/2022ადგილწარმოშობის დასახელება: ოყ...

იხილეთ სრულად

ასურეთული შალა

ასურეთული შალარეგისტრაციის № 984რეგისტრაციის თარიღი: 24/11/2022ადგილწარმოშობის დასახელება: ასურეთული შალა

იხილეთ სრულად

ოკამი

ოკამირეგისტრაციის № 985რეგისტრაციის თარიღი: 12/12/2022ადგილწარმოშობის დასახელება: ოკამი

იხილეთ სრულად

ქართული ღვინო