ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები

მაღრაანის ქისი

 

რეგისტრაციის N981 

რეგისტრაციის თარიღი: 31/05/2021

ადგილწარმოშობის დასახელება: მაღრაანისი ქისი

იხილეთ სრულად

ზეგაანი

ზეგაანი

რეგისტრაციის N 982

რეგისტრაციის თარიღი: 30/08/2022

ადგილწარმოშობის დასახელება: ზეგაანი

იხილეთ სრულად

ოყურეშის უსახელოური

ოყურეშის უსახელოური

სპეციფიკაცია

რეგისტრაციის № 983

რეგისტრაციის თარიღი: 30/08/2022

ადგილწარმოშობის დასახელება: ოყურეშის უსახელოური

იხილეთ სრულად

ასურეთული შალა

ასურეთული შალა

რეგისტრაციის № 984

რეგისტრაციის თარიღი: 24/11/2022

ადგილწარმოშობის დასახელება: ასურეთული შალა

იხილეთ სრულად

ოკამი

ოკამი

რეგისტრაციის № 985

რეგისტრაციის თარიღი: 12/12/2022

ადგილწარმოშობის დასახელება: ოკამი

იხილეთ სრულად

ქართული ღვინო