ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

სიახლეები

filter form
საქართველოს მთავრობის დადგენილება „სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების ვადისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქართული ღვინო