ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

დოკუმენტაცია

2020 წლის რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებების შესახებ სამთავრობო განკარგულება 

ქართული ღვინო