ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

ტრენინგების განრიგი

მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის რეგულაციის შესახებ ტრენინგების განრიგი:

08.06.2023

სიღნაღი

09.06.2023

საგარეჯო

15.06.2023

გორი

16.06.2023

მცხეთა

21.06.2023

თბილისი

რეგისტრაცია დასრულებულია

23.06.2023

ბოლნისი

03.07.2023

ბათუმი

05.07.2023

გურია

07.07.2023

სამეგრელო

19.07.2023

ქუთაისი

21.07.2023

ზესტაფონი

27.07.2023

ცაგერი

28.07.2023

ამბროლაური

31.07.2023

თბილისი

რეგისტრაცია დასრულებულია

ქართული ღვინო